Stage en/of afstuderen bij Orange Motors Autogroep

Stage (beroepspraktijkvorming, BPV of praktijkstage) is een onderdeel van een opleiding waarin een leerling de praktijk leert. De theorie die op school wordt geleerd, wordt in de praktijk (bij een bedrijf of instelling) geoefend.

Er zijn verschillende soorten stages:

Werkend leren
In het Nederlandse middelbaar en hoger beroepsonderwijs (mbo en hbo) moeten leerlingen verplicht stage lopen in het bedrijfsleven. Soms worden deze stages gecombineerd met een baan in het bedrijf. Als de stage meer dan 60% deel uitmaakt van de totale mbo-opleiding wordt dit de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) genoemd. Als er een kleiner deel van de opleiding gebruikt wordt voor stage in het mbo heet dit de beroepsopleidende leerweg (BOL). Stageplaatsen worden erkend door de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven. Zij stellen ook een website beschikbaar waar alle erkende leerbedrijven te vinden zijn.

Snuffelstage
Een snuffelstage is een stage die niet direct gericht is op het verkrijgen van beroepsbekwaamheden. Een snuffelstage is eerder gericht op het kennismaken met bepaalde beroepsbezigheden zodat bijvoorbeeld op een verantwoorde manier een (nadere) keuze kan worden gemaakt. Meestal vindt dit plaats tijdens het secundair onderwijs/middelbare school, omdat de leerling nog een beginner is en niet toe is aan een volwaardige stage. Voor de stagiair is een snuffelstage vaak ook een eerste kennismaking met een ‘lange’ werkweek met afwijkende tijden, wat in vergelijking met de schooltijden als zwaar wordt ervaren. Ook de omgang met collega’s is nieuw.

Afstudeerstage
Hierbij loopt de student het laatste deel van zijn/haar studie stage (van minimaal zes weken tot een jaar). De afstudeerstage wordt afgerond met een verslag of (afstudeer)scriptie. Meestal in het laatste jaar hoger onderwijs of Universiteit. In de Master-opleidingen is de stage dikwijls gecombineerd met de “meesterproef” (vaak gebruikt men ook het de Engels/Nederlandse samenstelling “masterproef”). In sommige scholen houdt men ook rekening met niet-verplichte stages. Binnen het mbo wordt er tegenwoordig gesproken over een Proeve van Bekwaamheid als afstudeerstage. Leerlingen moeten per kerntaak (3 tot 4) in de praktijk laten zien dat zij hun diploma waardig zijn.

Orange Motors Autogroep heeft studenten begeleid van de volgende onderwijsinstellingen: